Roa Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Roa

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa ROA là gì

Định nghĩa ROA là gì?

ROA (viết tắt của Return on Assets) – gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời.

Cách tính chỉ số ROA

Công thức tính chỉ số ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường (chính là lợi nhuận sau thuế)/Tổng tài sản của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của chỉ số ROA

Để hiểu về ROA trước hết cần hiểu tài sản của một doanh nghiệp được tính như thế nào. Theo đó, tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của công ty đều được lấy từ hai nguồn vốn này. ROA chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận.

Chỉ cần nhìn vào chỉ số ROA, nhà đầu tư có thể biết được một doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền, hưởng lãi bao nhiêu trên 1 đồng tài sản. Chỉ số ROA cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tài sản). Do vậy, giới chuyên môn gọi ROA là những con số biết nói của doanh nghiệp. Một con số có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của cả một công ty – doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao tức là khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng hiệu quả. ROA càng cao cho biết công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên số tiền đầu tư ít hơn.

Chỉ số ROA đối với các công ty cổ phần lại càng sự khác biệt bởi nó phụ thuộc vào các ngành kinh doanh. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng nên sử dụng ROA để so sánh các công ty. Cách tối ưu nhất là theo dõi, so sánh chỉ số ROA của từng công ty qua mỗi năm. Mặt khác, cũng nên chọn so sánh chỉ số ROA của các công ty tương đồng với nhau về quy mô, ngành nghề kinh doanh.

Trên sàn chứng khoán, con số ROA lại càng có ý nghĩa. Cổ phiếu của doanh nghiệp nào có chỉ số ROA cao thì giá đắt hơn và cũng được ưa chuộng hơn.

Chỉ số ROA bao nhiêu được coi là tốt

So với chỉ số ROE thì ROA ít được quan tâm hơn nhưng vẫn là một chỉ số quan trọng, có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp.

Theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, một doanh nghiệp được đánh giá là đủ năng lực tài chính khi chỉ số ROA lớn hơn 7.5%.

Ngoài những con số ROA cụ thể, giới đầu tư cũng quan tâm nhiều đến xu hướng biến động của ROA. Chỉ số ROA tịnh tiến đều đặn cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định. Chỉ số ROA biến thiên, tăng giảm thất thường tức là doanh nghiệp kinh doanh bấp bênh, chưa hiệu quả.

Ví dụ về chỉ số ROA của doanh nghiệp

Một số ví dụ minh họa cho bạn đọc dễ hình dung về chỉ số ROA.

Một doanh nghiệp ABC có tổng tài sản là 4.000.000 USD và thu nhập ròng là 1.500.000 USD. Như vậy ROA của doanh nghiệp ABC là 37,5%.

Trong khi đó, công ty BCD cũng có khoản thu nhập 1.500.000 USD trên tổng số tài sản là 9.000.000 USD thì ROA của công ty BCD sẽ là 16,67%.

Nếu so sánh ROA của hai công ty ABC và BCD thì rõ ràng công ty ABC kinh doanh hiệu quả hơn.

Một ví dụ về chỉ số ROA của doanh nghiệp thực tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã giao dịch trên sàn chứng khoán là VNM).

Theo các báo cáo tài chính, chỉ số ROA của công ty này năm 2013 là 28.56%; năm 2014 là 23.55%; năm 2024 là 28.29%; năm 2024 là 31.83%. Những con số này cho thấy chỉ số ROA của Vinamilk tăng đều qua các năm, chỉ riêng năm 2014 có giảm nhưng mức giảm không đáng kể. Chỉ số ROA của Vinamilk suốt 4 năm liên tiếp đều cao trên 25% cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty rất hiệu quả. Đây là lý do giải thích tại sao cổ phiếu của VNM luôn nằm trong top những cổ phiếu đắt giá nhất trên thị trường và có mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài tính toán lợi nhuận trên tổng tài sản, giới đầu cơ còn quan tâm tới tỷ lệ lãi suất của doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay nợ. Cụ thể, một công ty tốt là phải kiếm được nhiều hơn số tiền mà công ty mình chi cho các khoản nợ hay đầu tư. Và ngược lại, một công ty không thể kiếm lãi nhiều hơn số tiền phải chi trả thì công ty này đang làm ăn thua lỗ. Trong trường hợp chỉ số ROA tốt hơn chi phí vay tức là doanh nghiệp đang có một khoản lãi đáng kể.

Kết luận

Roa Là Gì? Ý Nghĩa Chỉ Số Roa Và Công Thức Tính Roa

Roa là gì?

Roa là viết tắt của cụm từ Return on Assets trong tiếng Anh được gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản. Đây là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một công ty sử dụng tài sản để kiếm lời hiệu quả như thế nào.

Công thức tính chỉ số Roa

ROA = Lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Tài sản (Assets) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường

Tài sản: là tổng tài sản của doanh nghiệp.

P/s: Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ

ROA đơn vị tính là %.

Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi Phí

Ý nghĩa của chỉ số ROA

Để hiểu về ROA trước hết cần hiểu tài sản của một doanh nghiệp được tính như thế nào. Theo đó, tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của công ty đều được lấy từ hai nguồn vốn này. Roa chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận.

Chỉ cần nhìn vào chỉ số Roa, nhà đầu tư có thể biết được một doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền, hưởng lãi bao nhiêu trên 1 đồng tài sản. Chỉ số Roa cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tài sản). Do vậy, giới chuyên môn gọi Roa là những con số biết nói của doanh nghiệp. Một con số có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của cả một công ty – doanh nghiệp. Chỉ số Roa càng cao tức là khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng hiệu quả. Roa càng cao cho biết công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên số tiền đầu tư ít hơn.

Chỉ số Roa đối với các công ty cổ phần lại càng sự khác biệt bởi nó phụ thuộc vào các ngành kinh doanh

.Nếu tỷ số này lớn hơn 0, thì có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn 0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp.

Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng nên sử dụng Roa để so sánh các công ty. Cách tối ưu nhất là theo dõi, so sánh chỉ số Roa của từng công ty qua mỗi năm. Mặt khác, cũng nên chọn so sánh chỉ số Roa của các công ty tương đồng với nhau về quy mô, ngành nghề kinh doanh.Trên sàn chứng khoán, con số Roa lại càng có ý nghĩa. Cổ phiếu của doanh nghiệp nào có chỉ số Roa cao thì giá đắt hơn và cũng được ưa chuộng hơn.

Roa cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản). Roa đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng Roa để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh Roa của mỗi công ty qua các năm và so sánh giữa các công ty tương đồng nhau.

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu Roa mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. Do đó, người phân tích tài chính doanh nghiệp chỉ sử dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác cùng ngành và so sánh cùng một thời kỳ.

Ví dụ : Có 2 công ty A và công ty B, hoạt động cùng 1 lĩnh vực. Nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó Roa là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, Roa của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Chú ý: Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu Roa mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời

Kết luận:

Roe là gì ? ý nghĩa của Roe?

Roe là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equyty)

Roe là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Công thức:

RoE = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/ Vốn cổ phần thường

Tỷ lệ Roe càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Roe càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

Khi tính toán được tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể như sau:

– Roe nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

– Roe cao hơn lãi vay ngân hàng thì phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa để có thể đánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ Roe trong tương lai hay không.

Mối quan hệ ROE và ROA

– Nếu không có vốn vay, hay nếu Roa của công ty bằng lãi suất vốn vay, thì Roe sẽ bằng (1 – thuế suất) nhân cho Roa

– Nếu Roa cao hơn lãi suất, thì Roe sẽ nhiều hơn so với (1 – thuế suất) nhân cho Roa; mức độ nhiều hơn này sẽ càng lớn nếu tỷ số vốn vay/vốn chủ sở hữu càng cao.

Kết quả này có lý: Nếu Roa cao hơn lãi suất vay mượn, công ty kiếm được nhiều tiền hơn so với mức phải trả cho các chủ nợ. Thu nhập thặng dư sẽ dành cho các chủ sở hữu của công ty, các cổ đông, làm tăng Roe.

– Mặt khác, nếu Roa thấp hơn lãi suất phải trả cho vốn vay, thì Roe sẽ giảm; mức giảm này phụ thuộc vào tỷ số vốn vay/vốn chủ sở hữu.

Chỉ số ROA bao nhiêu được coi là tốt

So với chỉ số Roe thì Roa ít được quan tâm hơn nhưng vẫn là một chỉ số quan trọng, có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp.

Theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, một doanh nghiệp được đánh giá là đủ năng lực tài chính khi chỉ số Roa lớn hơn 7.5%.

Ngoài những con số Roa cụ thể, giới đầu tư cũng quan tâm nhiều đến xu hướng biến động của Roa. Chỉ số Roa tịnh tiến đều đặn cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định. Chỉ số Roa biến thiên, tăng giảm thất thường tức là doanh nghiệp kinh doanh bấp bênh, chưa hiệu quả.

Ví dụ về chỉ số Roa của doanh nghiệp

Một số ví dụ minh họa cho bạn đọc dễ hình dung về chỉ số Roa

Một doanh nghiệp ABC có tổng tài sản là 4.000.000 USD và thu nhập ròng là 1.500.000 USD. Như vậy Roa của doanh nghiệp ABC là 37,5%.

Trong khi đó, công ty BCD cũng có khoản thu nhập 1.500.000 USD trên tổng số tài sản là 9.000.000 USD thì ROA của công ty BCD sẽ là 16,67%.

Nếu so sánh ROA của hai công ty ABC và BCD thì rõ ràng công ty ABC kinh doanh hiệu quả hơn.

Một ví dụ về chỉ số Roa của doanh nghiệp thực tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã giao dịch trên sàn chứng khoán là VNM).

Theo các báo cáo tài chính, chỉ số Roa của công ty này năm 2013 là 28.56%; năm 2014 là 23.55%; năm 2024 là 28.29%; năm 2024 là 31.83%. Những con số này cho thấy chỉ số Roa của Vinamilk tăng đều qua các năm, chỉ riêng năm 2014 có giảm nhưng mức giảm không đáng kể. Chỉ số Roa của Vinamilk suốt 4 năm liên tiếp đều cao trên 25% cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty rất hiệu quả. Đây là lý do giải thích tại sao cổ phiếu của VNM luôn nằm trong top những cổ phiếu đắt giá nhất trên thị trường và có mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài tính toán lợi nhuận trên tổng tài sản, giới đầu cơ còn quan tâm tới tỷ lệ lãi suất của doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay nợ. Cụ thể, một công ty tốt là phải kiếm được nhiều hơn số tiền mà công ty mình chi cho các khoản nợ hay đầu tư. Và ngược lại, một công ty không thể kiếm lãi nhiều hơn số tiền phải chi trả thì công ty này đang làm ăn thua lỗ. Trong trường hợp chỉ số Roa tốt hơn chi phí vay tức là doanh nghiệp đang có một khoản lãi đáng kể.

Roa Là Gì, Ý Nghĩa Và Cách Tính Ra Sao?

ROA là thuật ngữ được viết tắt từ cụm từ Return on Assets trong tiếng Anh và được gọi là tỉ số lợi nhuận trên tài sản. Đây là chỉ số được dùng để đo lường mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó, vậy nên ROA sẽ cho biết mức độ hiệu quả của một công trong việc sử dụng tài sản của mình để kiếm lời.

Cách tính chỉ số ROA không quá phức tạp, công thức như sau:

ROA = lợi nhuận ròng dành cho cổ đông / tổng tài sản của doanh nghiệp x 100%

Muốn hiểu rõ về tỉ số lợi nhuận trên tài sản ROA, bạn cần phải hiểu tài sản của một doanh nghiệp sẽ được tính như thế nào. Theo đó, tài sản này sẽ được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu, tất cả các hoạt động của một doanh nghiệp chủ yếu sẽ được lấy từ hai nguồn vốn này.

Với chỉ số ROA, đây sẽ là thước đo chính xác và hiệu quả nhất của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận.

Khi nhìn vào chỉ số ROA, các nhà đầu tư có thể dễ dàng biết được doanh nghiệp kiếm được bao nhiều tiền, tạo ra được bao nhiều đồng lãi trên 1 đồng tài sản. Chỉ số này sẽ cung cấp thông tin về những khoản lãi sinh ra từ số vốn đầu tư ban đầu, vậy nên các chuyên gia đã gọi ROA là những con số biết nói của một doanh nghiệp.

Khi chỉ số ROA càng cao, điều này có nghĩa là khả năng tái sử dụng tài sản của doanh nghiệp lại càng hiệu quả, và nó cũng cho chúng ta biết được rằng công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn với số vốn đầu tư ban đầu ít hơn.

Riêng đối với các công ty cổ phần, chỉ số ROA lại có sự khác biệt bởi nó phục thuộc vào các ngành nghề kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp đó. Vậy nên, các chuyên gia khuyên các nhà đầu tư chỉ nên sử dụng ROA để theo dõi, so sánh chỉ số này của từng công ty qua mỗi năm.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra lời khuyên rằng nên so sánh chỉ số ROA của các công ty tương đồng với nhau về quy mô, ngành nghề kinh doanh.

Đặc biệt trên thị trường chứng khoán, chỉ số ROA lại càng có ý nghĩa hơn đối với các nhà đầu tư, bởi cổ phiếu của doanh nghiệp nào có chỉ số ROA cao thì sẽ có giá cao hơn, đồng thời được ưa chuộng hơn các cổ phiếu khác, đây là một thông tin tham khảo hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất.

Chỉ số ROA như thế nào thì được xem là tốt?

Theo tiêu chuẩn chung của thị trường chứng khoán quốc tế, một doanh nghiệp được đánh giá là đủ năng lực khi chỉ số ROA của họ lớn hơn 7,5%. Mặc dù vậy, việc theo dõi chỉ số ROA của doanh nghiệp trong một năm là không đủ để đưa ra bức tranh toàn cảnh về năng lực của họ, mà các nhà đầu tư nên theo dõi ít nhất trong vòng 3 năm liên tục.

Xét về mối quan hệ giữa chỉ số ROA và ROE, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của chúng như sau:

– Nếu chỉ số ROA của doanh nghiệp bằng lãi suất vốn vay thì chỉ số ROE sẽ bằng 1 – thuế suất x ROA

– Nếu chỉ số ROA của doanh nghiệp cao hơn lãi suất vốn vay, thì chỉ số ROE sẽ nhiều hơn so với 1 – thuế xuất x ROA. Mức độ nhiều hơn này sẽ có tỉ lệ càng lớn nếu tỉ số vay hay vốn của chủ sở hữu càng cao.

Ví dụ về chỉ số ROA của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp A có tổng tài sản là 4.000.000 USD và thu nhập ròng là 1.500.000 USD. Như vậy ROA của doanh nghiệp A là 37,5%.

Trong khi đó, công ty B cũng có khoản thu nhập 1.500.000 USD trên tổng số tài sản là 9.000.000 USD thì ROA của công ty B sẽ là 16,67%.

Nếu so sánh ROA của hai công ty A và B thì rõ ràng công ty A kinh doanh hiệu quả hơn.

Có thể nói, để trở thành một nhà đầu tư tài ba và thu được nhiều lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình vào thị trường chứng khoán, bạn cần phải nắm vững các chỉ số quan trọng và ROA chính là một trong số đó, nhằm đưa ra những nhận định và lựa chọn chính xác nhất!

Roa Là Gì ? Ý Nghĩa Chỉ Số Roa Đối Với Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Chỉ số ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. ROA được tính bằng cách chia thu nhập hàng năm cho tổng tài sản, thể hiện bằng con số phần trăm. Công thức tính như sau:

ROA ( Return on total assets) = Lợi Nhuận Sau Thuế / Tổng Tài Sản

Ví dụ:

Tổng Tài sản = 10 tỷ

Lợi nhuận = 2 tỷ

Chỉ số ROA thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nhà đầu tư sẽ thấy được doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền lãi trên 1 đồng tài sản.

ROA càng cao thì khả năng sử dụng tài sản càng hiệu quả. Tương tự như chỉ số ROE, những công ty có ROA cao sẽ được nhiều nhà đầu tư chú ý hơn.

ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

Ví dụ: Có 2 công ty A và công ty B, hoạt động cùng 1 lĩnh vực. Nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó ROA là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, ROA của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỉ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà nó bỏ ra để chi cho các hoạt động đầu tư, đó hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.

Chỉ số ROA thường ít coi trọng bằng ROE, nhưng ROA cũng là chỉ số quan trọng.

Mối quan hệ của ROA và ROE là thông qua hệ số nợ. Nợ thì càng ít càng tốt, sẽ tốt hơn nếu Nợ/Vốn chủ sở hữu < 1.

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến xu hướng của ROA. Xu hướng ROA tăng lên chứng tỏ là doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu quả hơn, tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn.

Ta có 2 cty A và cty B với số liệu như sau:

ROE của 2 cty A và B đều bằng 20%, tức hiệu quả LNST/ VCSH hai công ty như nhau và đạt hiệu quả sử dụng vốn rất tốt.

Nếu các điều kiện kinh doanh như nhau, thì cty A được đánh giá tốt hơn cty B.

Trong trường hợp trên, nếu nhà đầu tư chỉ nhìn vào ROE thì sẽ không chọn được công ty tốt hơn. Vì vậy chúng ta luôn phải đánh giá cả 2 hệ số ROE và ROA.

Roa Là Gì? Hiểu Rõ Về Cách Tính Và Ý Nghĩa Của Chỉ Số Roa

ROA là viết tắt của cụm từ Return on Assets trong tiếng Anh được gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản. Đây là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một công ty sử dụng tài sản để kiếm lời hiệu quả như thế nào.

Để hiểu về ROA trước hết cần hiểu tài sản của một doanh nghiệp được tính như thế nào. Theo đó, tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của công ty đều được lấy từ hai nguồn vốn này. ROA chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận.

Chỉ cần nhìn vào chỉ số ROA, nhà đầu tư có thể biết được một doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền, hưởng lãi bao nhiêu trên 1 đồng tài sản. Chỉ số ROA cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tài sản). Do vậy, giới chuyên môn gọi ROA là những con số biết nói của doanh nghiệp. Một con số có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của cả một công ty – doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao tức là khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng hiệu quả. ROA càng cao cho biết công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên số tiền đầu tư ít hơn.

Chỉ số ROA đối với các công ty cổ phần lại càng sự khác biệt bởi nó phụ thuộc vào các ngành kinh doanh. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng nên sử dụng ROA để so sánh các công ty. Cách tối ưu nhất là theo dõi, so sánh chỉ số ROA của từng công ty qua mỗi năm. Mặt khác, cũng nên chọn so sánh chỉ số ROA của các công ty tương đồng với nhau về quy mô, ngành nghề kinh doanh.

Trên sàn chứng khoán, con số ROA lại càng có ý nghĩa. Cổ phiếu của doanh nghiệp nào có chỉ số ROA cao thì giá đắt hơn và cũng được ưa chuộng hơn.

So với chỉ số ROE thì ROA ít được quan tâm hơn nhưng vẫn là một chỉ số quan trọng, có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp.

Theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, một doanh nghiệp được đánh giá là đủ năng lực tài chính khi chỉ số ROA lớn hơn 7.5%.

Ngoài những con số ROA cụ thể, giới đầu tư cũng quan tâm nhiều đến xu hướng biến động của ROA. Chỉ số ROA tịnh tiến đều đặn cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định. Chỉ số ROA biến thiên, tăng giảm thất thường tức là doanh nghiệp kinh doanh bấp bênh, chưa hiệu quả.

Một số ví dụ minh họa cho bạn đọc dễ hình dung về chỉ số ROA.

Một doanh nghiệp ABC có tổng tài sản là 4.000.000 USD và thu nhập ròng là 1.500.000 USD. Như vậy ROA của doanh nghiệp ABC là 37,5%.

Trong khi đó, công ty BCD cũng có khoản thu nhập 1.500.000 USD trên tổng số tài sản là 9.000.000 USD thì ROA của công ty BCD sẽ là 16,67%.

Nếu so sánh ROA của hai công ty ABC và BCD thì rõ ràng công ty ABC kinh doanh hiệu quả hơn.

Một ví dụ về chỉ số ROA của doanh nghiệp thực tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã giao dịch trên sàn chứng khoán là VNM).

Theo các báo cáo tài chính, chỉ số ROA của công ty này năm 2013 là 28.56%; năm 2014 là 23.55%; năm 2024 là 28.29%; năm 2024 là 31.83%. Những con số này cho thấy chỉ số ROA của Vinamilk tăng đều qua các năm, chỉ riêng năm 2014 có giảm nhưng mức giảm không đáng kể. Chỉ số ROA của Vinamilk suốt 4 năm liên tiếp đều cao trên 25% cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty rất hiệu quả. Đây là lý do giải thích tại sao cổ phiếu của VNM luôn nằm trong top những cổ phiếu đắt giá nhất trên thị trường và có mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài tính toán lợi nhuận trên tổng tài sản, giới đầu cơ còn quan tâm tới tỷ lệ lãi suất của doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay nợ. Cụ thể, một công ty tốt là phải kiếm được nhiều hơn số tiền mà công ty mình chi cho các khoản nợ hay đầu tư. Và ngược lại, một công ty không thể kiếm lãi nhiều hơn số tiền phải chi trả thì công ty này đang làm ăn thua lỗ. Trong trường hợp chỉ số ROA tốt hơn chi phí vay tức là doanh nghiệp đang có một khoản lãi đáng kể.