Ý Nghĩa Zen Circle / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Thanhlongicc.edu.vn

Vòng Tròn Thiền (Zen Circle)

Vòng Tròn Thiền

“Thiền là gì?  Thiền là hiểu về mình.  Tôi là gì?

“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn.  Có năm điểm ghi trên vòng tròn này:  0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ.  360 độ  ở ngay điểm 0 độ.

“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ.  Đây là phần suy nghĩ và dính mắc.  Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ.  Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch:  tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia.  Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ.  Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.

“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức.  Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form).  Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ.  Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0).  Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0).  Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản.  Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không.  Đây vẫn còn là suy nghĩ.

“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa.  Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness).  Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ.  Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả.  Chỉ còn có …”  Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.

“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ.  Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking).  Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn.  Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc.  Tôi có thể đi trên nước.  Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết.  Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.

“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines).  Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.

“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này.  ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì.  Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero):  Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy.  Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.

“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ.  Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt.  Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi.  Vậy chân lý chỉ như thế này.  Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi.  Đó là hành động trực giác.  Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc.  Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là.  Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng.  Đây là cách sống của một Bồ Tát.  Tôi không có những mong cầu cho mình.  Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.

“0 độ là Tiểu Ngã (1).  90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2).  180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3).  270 độ là Vô Ngại Ngã (4) .  360 độ là Đại Ngã (5).  Đại ngã thì không thời gian và không gian.  Do đó nó không sanh mà cũng không diệt.  Tôi chỉ muốn cứu  mọi người.  Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.

“Thiền là đạt tới 360 độ.  Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất. 

Vòng tròn chỉ là phương tiện để dạy về Thiền mà thôi.  Nó thực sự không tồn tại.  Chúng ta dùng nó để đơn giản hóa việc suy nghĩ và để trắc nghiệm sự hiểu biết của thiền sinh.

Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau?  Ở 0 độ chúng khác nhau.  Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách.   Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn.  Câu trả lời chỉ là …”  Soen-sa bèn đánh vào cái bàn.  “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to.  Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc.  Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối.  Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.

“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau.  Câu nào là câu trả lời đúng?  Các bạn có hiểu không?

“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn:  cả năm câu trả lời đều sai.

“Tại sao vậy?”

Chờ một lúc, Soen-sa hét lên  “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng.  Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.

“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo.  Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.

“Tại sao?”

Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”

Ghi chú:

Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn.  Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp.  Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài.  Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng. 

Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình.  Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.

(1)        Small I:  Tiểu ngã

(2)        Karma I: Nghiệp thức ngã

(3)        Nothing I:  Diệt tưởng ngã

(4)        Freedom I: Vô ngại ngã

(5)        Big I:  Đại Ngã

(6)        KATZ:  tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Vào một buổi tối tại Trung Tâm Thiền Providence, Seung Sahn Soen-sa đưa ra một bài pháp:“Thiền là gì? Thiền là hiểu về mình. Tôi là gì?“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn. Có năm điểm ghi trên vòng tròn này: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ. 360 độ ở ngay điểm 0 độ.“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ. Đây là phần suy nghĩ và dính mắc. Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ. Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch: tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia. Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ. Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức. Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form). Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ. Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0). Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0). Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản. Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không. Đây vẫn còn là suy nghĩ.“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa. Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness). Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ. Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả. Chỉ còn có …” Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ. Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking). Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn. Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc. Tôi có thể đi trên nước. Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết. Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines). Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này. ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì. Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero): Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy. Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ. Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt. Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi. Vậy chân lý chỉ như thế này. Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi. Đó là hành động trực giác. Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc. Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là. Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng. Đây là cách sống của một Bồ Tát. Tôi không có những mong cầu cho mình. Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.“0 độ là Tiểu Ngã (1). 90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2). 180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3). 270 độ là Vô Ngại Ngã (4) . 360 độ là Đại Ngã (5). Đại ngã thì không thời gian và không gian. Do đó nó không sanh mà cũng không diệt. Tôi chỉ muốn cứu mọi người. Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.“Thiền là đạt tới 360 độ. Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất.Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau? Ở 0 độ chúng khác nhau. Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách. Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn. Câu trả lời chỉ là …” Soen-sa bèn đánh vào cái bàn. “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to. Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc. Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối. Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau. Câu nào là câu trả lời đúng? Các bạn có hiểu không?“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn: cả năm câu trả lời đều sai.“Tại sao vậy?”Chờ một lúc, Soen-sa hét lên “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo. Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.“Tại sao?”Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”Ghi chú:Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn. Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp. Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài. Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng.Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình. Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.(1) Small I: Tiểu ngã(2) Karma I: Nghiệp thức ngã(3) Nothing I: Diệt tưởng ngã(4) Freedom I: Vô ngại ngã(5) Big I: Đại Ngã(6) KATZ: tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Ý Nghĩa Bất Ngờ Biểu Tượng Zen Trong Thiết Kế Văn Phòng Lãnh Đạo Golsun

Biểu tượng Zen – điểm nhấn nổi bật trong thiết kế văn phòng lãnh đạo Golsun ẩn chứa những ý nghĩa về mối liên kết con người – không gian và những giá trị tinh thần tích cực.

Vòng tròn Zen là một biểu tượng của Thiền tông Nhật Bản, hay còn gọi là enso. Biểu tượng này ẩn chứa những triết lý và giá trị vô cùng sâu sắc. Khi được đưa vào không gian văn phòng lãnh đạo của Godsun, nó trở thành một biểu tượng rất ý nghĩa thể hiện cho triết lý lãnh đạo và thể hiện được phần nào văn hóa doanh nghiệp, văn hóa lãnh đạo của Goldsun.

Chủ tịch của Goldsun – Ông Phạm Cao Vinh là một người theo đuổi triết lý thiền và hành thiền nhiều năm. AFA Design chọn góc tiếp cận – người sử dụng này – nên đã đưa biểu tượng của thiền tông là vòng tròn Zen vào trong không gian. Qua đó với mong muốn, người sử dụng và không gian có sự tương đồng và sự liên kết chặt chẽ.

Là biểu tượng của trí tuệ

Vòng tròn Zen trong thiết kế văn phòng lãnh đạo Golsun được thiết kế phát sáng chính là điểm nhấn của không gian. Đó là ánh sáng của trí tuệ, là biểu thị cho sự viên mãn tròn đầy. Tiến hành thi công tấm trần đèn xuyên sáng biểu thị cho vòng tròn Zen này gặp khá nhiều khó khăn bởi nó không hề có sẵn trên thị trường. Cùng với đó, việc thi công đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỷ bởi thiết kế vòng tròn này nhìn giống như một nét thư pháp, các nét kiến tạo không hề mịn. Vì vậy, các nhân viên của AFADesign phải tiến hành làm 100% thủ công từ quá trình thi công tấm tại xưởng cho đến lắp đặt hệ thống đèn xuyên sáng.

Bên cạnh đó, biểu tượng vòng tròn Zen không khép kín còn là biểu thị cho tư duy không ngục tù. Không những thể hiện được văn hóa chia sẻ, cởi mở của doanh nghiệp mà còn thể hiện sự phóng khoáng và tư duy rộng mở của người lãnh đạo.

Vòng tròn Zen ở đây còn là biểu thị của sự tĩnh lặng, tĩnh tâm, những phẩm chất rất cần thiết của một nhà lãnh đạo sáng suốt và tài ba. Đây chính là những điều mà AFADesign thực sự muốn gửi gắm đến vị lãnh đạo của tập đoàn Goldsun.

Không chỉ là một dự án thiết kế văn phòng nhận diện thương hiệu, mỗi một không gian trong văn phòng Goldsun đều được gửi gắm những thông điệp, những giá trị và ý nghĩa sâu sắc của các nhà thiết kế AFADesign. Bạn cũng là một nhà lãnh đạo? Thay vì để cho AFADesign tự kết nối những giá trị của bạn và không gian, hãy chung tay cùng chúng tôi làm nên điều đó!

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng, Giải Bài Osho Zen Tarot

Bộ bài Osho Zen Tarot tập trung vào nhiệm vụ giúp người sử dụng cải thiện những hiểu biết của bản thân ở hiện tại, ngay lúc này. Bộ bài dựa trên lý thuyết của Thiền (Zen) cho rằng nhưng sự kiện xảy ra ở thế giới bên ngoài đơn thuần là phản ánh những suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta, cho dù chính chúng ta có thể không thật sự hiểu rõ những cảm nhận và suy nghĩ của bản thân đi chăng nữa.

Những điều kiện và trạng thái tâm trí được khắc họa trong các lá bài mang hình ảnh hiện đại phi truyền thống cũng chính là những mô tả rõ ràng nhất về sự chuyển hóa và chuyển tiếp. Những hình ảnh này cũng là những trải nghiệm sống mà con người tiếp cận trong cuộc đời, từ đẹp tuyệt vời cho đến những điều lố bịch và cả những thứ trần tục.

Lời dạy của Osho thách thức sự phân loại, bao gồm tất cả mọi thứ từ hành trình tìm kiếm ý nghĩa bản thân cho đến các vấn đề chính trị và xã hội cấp bách nhất đối với xã hội ngày nay. Sách của ông không được viết ra nhưng được thu âm và ghi video cho các cuộc đàm phán cho khán giả quốc tế trong khoảng ba mươi lăm năm. Osho đã được miêu tả trong tờ báo London Times ở London, là một trong “1000 người tạo ra thế kỷ 21” , và bởi tác giả người Mỹ Tom Robbins, là “người đàn ông nguy hiểm nhất từ Chúa”.

Về công việc của mình, Osho nói rằng ông đang giúp tạo điều kiện để cho ra đời một nhân loại mới. Ông thường mô tả nhân loại mới này là “Phật Zorba”- tận hưởng cả những thú vui trần thế của một Zorba Hy Lạp và sự im lặng thanh thản của một vị Phật Gautam. Xuyên suốt tất cả những khía cạnh công việc của Osho chính là một tầm nhìn bao gồm cả sự khôn ngoan vượt thời gian của phương Đông và tiềm năng cao nhất của khoa học và công nghệ phương Tây. Osho cũng còn được biết đến với những đóng góp cách mạnh của mình cho khoa học của sự biến đổi nội tâm, với một cách tiếp cận của thiền định cùng với tốc độ ngày càng gia tăng của cuộc sống đương đại. Phương pháp thiền độc nhất của ông, “Osho Active Meditations”, được công bố lần đầu tiên để giải phóng những căng thẳng tích tụ trong tâm thần và thể xác, để chúng ta dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm trạng thái tư tưởng tự do và thoải mái của thiền định.

“Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic”, bởi Osho, 320 trang, Nhà sản xuất : St. Martin’s Press/ Griffin; ISBN 0-312-28071-8

Bộ Bài Osho Zen Tarot – Osho, Ma Deva Padma

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

giải bài ossho, osho zen tarot, bộ bào osho zen tarot, Osho tarot, osho tarot, osho tarot, osho tarot, osho tarot, osho tarot, osho tarot, osho tarot, giải bài osho, giải bài osho, giải bài osho, osho giải bài, ý nghĩa bộ osho zen tarot

Ý Nghĩa Số 8683 Ý Nghĩa Số 8386

1. Giải mã ý nghĩa số 8683 là gì, ý nghĩa số 8386 là gì?

Chắc hẳn bạn đang rất nóng lòng không biết ý nghĩa của số 8683 là gì phải không ạ? Để không mất thời gian quý báu cua quý vị Sim Thành Công xin được giải thích ý nghĩa sim số 8683 như sau:

Theo quan niệm dân gian, số 8 là Phát, số 6 là Lộc, số 3 là Tam là Tài. Như vậy ý nghĩa số 8683 hiểu một cách trực tiếp chính là Phát Lộc Phát Tài, còn ý nghĩa số 8386 chính là Phát Tài Phát Lộc. Ý chỉ đây là con số may mắn, đem lại tài lộc cho chủ sở hữu, con số 8683 đem đến thành công, danh vọng cho tất cả những ai sở hữu nó.

Thật tuyệt vời nếu chính bản thân bạn sở hữu được con số phát lộc phát tài này.

2. Tác dụng của xem ý nghĩa số 8683 trong mua sim số đẹp.

Các bạn có biết xem ý nghĩa của con số 8683 có vai trò gì không?

Nếu bạn xem ý nghĩa số 8683, bạn sẽ có trong tay mình những thứ sau:

– Thứ nhất là một chiếc đem lại may mắn, tài lộc cho bạn. Đây là một trong số những sim số độc của dòng , sở hữu chiếc sim đọc 8683 này chắc chắn may mắn sẽ đến với bạn ngay lập tức.

Ngoài ra bạn cũng có thể sở hữu mang ý nghĩa sinh tài phát lộc, (Phát Tài Phát Lộc), (San Bằng Tất Cả).

– Thứ hai, biết ý nghĩa sim số 8683,… Bạn cũng có thể sắm cho mình một biển số xe 8683 với ý nghĩa tuyệt đẹp mà người người ao ước.

Và còn nhiều lợi ích khác bạn sẽ có được nếu sở hữu một trong những con số này.

3. Một số lưu ý khi mua sim số độc 8683.

Theo các chuyên gia phong thủy phân tích ý nghĩa đuôi số điện thoại 8683 được coi là con số an lành chính vì thế mà sẽ cho thấy được số phận từng người là sẽ ăn nên làm ra. Do vậy sim số đuôi 8683 là một sim đẹp.

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về chính các con số, hay ý nghĩa mà nó đem lại cho chính mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0965.986.968 để được giải đáp.