Xu Hướng 6/2023 # Từ Năm 2022 Đến 2022, Tuổi Bính Tý Sinh Con Năm Nào Hợp? # Top 15 View | Thanhlongicc.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Từ Năm 2022 Đến 2022, Tuổi Bính Tý Sinh Con Năm Nào Hợp? # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Từ Năm 2022 Đến 2022, Tuổi Bính Tý Sinh Con Năm Nào Hợp? được cập nhật mới nhất trên website Thanhlongicc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Bính Tý:

Sinh năm : 1996 – Bính Tý

Mệnh của tuổi:  

– Mạng Thủy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Sinh với Mộc của con

Rất tốt

Thủy Tương Sinh với Mộc của con

Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Tương Sinh với Mậu của con

Tốt

Bính Tương Sinh với Mậu của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Bình Hòa với 2018 của con

Tạm được

1996 Bình Hòa với 2018 của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

18 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2018

TỐT

– Vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con trong năm này

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Khắc với Hỏa của con

Trung bình

Thủy Tương Khắc với Hỏa của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Bình Hòa với Đinh của con

Tạm được

Bính Bình Hòa với Đinh của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Lục Phá với 2017 của con

Không tốt

1996 Lục Phá với 2017 của con

Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2017

KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý nên cân nhắc sinh con trong năm này.

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Sinh với Mộc của con

Rất tốt

Thủy Tương Sinh với Mộc của con

Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Tương Sinh với Kỷ của con

Tốt

Bính Tương Sinh với Kỷ của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Lục Hình với 2019 của con

Trung bình

1996 Lục Hình với 2019 của con

Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2019

TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con trong năm này

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Khắc với Thổ của con

Trung bình

Thủy Tương Khắc với Thổ của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Bình Hòa với Canh của con

Tạm được

Bính Bình Hòa với Canh của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Bình Hòa với 2020 của con

Tạm được

1996 Bình Hòa với 2020 của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2020

BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Bính Tý có thể sinh con trong năm này.

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Khắc với Thổ của con

Trung bình

Thủy Tương Khắc với Thổ của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Tương Phá với Tân của con

Không tốt

Bính Tương Phá với Tân của con

Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Lục Hợp với 2021 của con

Tốt

1996 Lục Hợp với 2021 của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2021

KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý nên cân nhắc sinh con trong năm này.

Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố

Tuổi bố

Tuổi mẹ

Điểm

Nhận xét

Kết luận

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Thủy Tương Sinh với Kim của con

Rất tốt

Thủy Tương Sinh với Kim của con

Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Bính Tương Xung với Nhâm của con

Trung bình

Bính Tương Xung với Nhâm của con

Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1996 Bình Hòa với 2022 của con

Tạm được

1996 Bình Hòa với 2022 của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2022

BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Bính Tý có thể sinh con trong năm này.

CHUYÊN MỤC:

Từ Năm 2022 Đến 2022, Tuổi Nhâm Thân Sinh Con Năm Nào Hợp?

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân:

Sinh năm : 1992 – Nhâm Thân

Mệnh của tuổi:  

– Mạng Kim

→ Tổng quan về tuổi Nhâm Thân

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Tương Khắc với Mộc của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Bình Hòa với Mậu của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Tứ Đức Hợp với 2018 của con

Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2018 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Tương Khắc với Hỏa của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Tương Phá với Đinh của con

Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Bình Hòa với 2017 của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1992: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Tương Khắc với Mộc của con

Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Lục Hình với 2019 của con

Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

———–o0o——–

⇓⇓⇓⇓

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Tương Sinh với Thổ của con

Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Tương Sinh với Canh của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Tam Hợp với 2020 của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2020 CỰC TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm này là tốt nhất.

→Xem bố/mẹ tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào

           – Nữ tuổi Nhâm Thân với tuổi nào

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Tương Sinh với Thổ của con

Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Tương Sinh với Tân của con

Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Bình Hòa với 2021 của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

18 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2021 TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con trong năm này

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố

Bình giải

Điểm

Nhận xét

Kết luận

1. Ngũ hành sinh khắc

Kim Bình Hòa với Kim của con

Tạm được

4 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con

Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

1992 Lục Xung với 2022 của con

Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm

10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2022

BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân có thể sinh con trong năm này.

XEM THÊM:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Nhâm Thân nam mạng

Bố Mẹ Tuổi Tân Mùi Sinh Con Năm Nào Hợp #2021 Hay #2022

Bạn có biết chồng 1991 vợ 1991 sinh con năm nào tốt? Người xưa vẫn nói: Con cái là lộc trời cho là cái duyên, muốn cũng không được. Với thiên chức của các bậc cha mẹ mới thấu hiểu việc mong muốn con sinh ra được khỏe mạnh, thông minh biết nhường nào. Đây chính là lý do vì sao cần phải xem tuổi sinh con. Vậy bố mẹ tuổi tân mùi sinh con năm nào hợp? 

Luận giải chồng 1991 vợ 1991 sinh con năm nào tốt nhất?

Bố mẹ tuổi tân mùi sinh con năm 2021 có tốt không?

Tuổi Cha

Tuổi Mẹ

Tuổi Con:

Nam tuổi: Tân Mùi – 1991 Mệnh: Lộ Bàng Thổ Cung: Ly Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Nữ tuổi: Tân Mùi – 1991 Mệnh: Lộ Bàng Thổ Cung: Càn Niên mệnh năm sinh: Kim

Con tuổi: Tân Sửu – 2021 Mệnh: Bích Thượng Thổ Cung: Ly Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Bình giải về Địa chi:

Địa chi con Sửu – địa chi cha là Mùi ⇒ Lục xung: 0/2 (Điểm)

Địa chi con Sửu – địa chi mẹ là Mùi ⇒ Lục xung: 0/2 (Điểm)

Bình giải về Thiên can:

Thiên can con Tân – địa chi cha là Tân ⇒ Bình hòa: 1/2 (Điểm)

Thiên can con Tân – địa chi mẹ là Tân ⇒ Bình hòa: 1/2 (Điểm)

Bình giải về Cung mệnh:

Cung con là Ly – cung cha là Ly ⇒ Phục Vị (tốt): 2/2 (Điểm)

Cung con là Ly – cung mẹ là Càn ⇒ Tuyệt Mạng (không tốt): 0/2 (Điểm)

Bình giải về Mệnh:

Mệnh con là Thổ – Mệnh của bố Tân Mùi là Thổ ⇒ Bình hòa: 1/2 (Điểm)

Mệnh con là Thổ – Mệnh của mẹ Tân Mùi là Thổ ⇒ Bình hòa: 1/2 (Điểm)

Bình giải về Niên mệnh năm sinh:

Niên mệnh năm sinh con là Hỏa – Cha Hỏa ⇒ Bình hòa: 1/2 (Điểm)

Niên mệnh năm sinh con là Hỏa – Mẹ Kim ⇒ Tương Khắc: 0/2 (Điểm)

⇒ Kết Luận: Tổng 7/20 điểm: Chồng 1991 vợ 1991 sinh con năm 2021 là hơi xấu để sinh con.

Bố mẹ tuổi tân mùi sinh con năm 2022 có tốt không?

Tuổi Cha

Tuổi Mẹ

Tuổi Con

Nam tuổi:

Tân Mùi 

– 1991 Mệnh: 

Lộ Bàng Thổ

Cung: 

Ly

Niên mệnh năm sinh: 

Hỏa

Nữ tuổi:

Tân Mùi 

– 1991 Mệnh: 

Lộ Bàng Thổ

Cung: 

Càn

Niên mệnh năm sinh: 

Kim

Con tuổi:

Nhâm Dần 

– 2022 Mệnh: 

Kim Bạch Kim

Cung: 

Khôn

Niên mệnh năm sinh: 

Thổ

Bình giải về Địa chi: Địa chi con Dần- địa chi cha là Mùi ⇒ Bình Hòa: 1/2 (Điểm) Địa chi con Dần- địa chi mẹ là Mùi ⇒ Bình Hòa: 1/2 (Điểm) Bình giải về Thiên can: Thiên can con Nhâm – địa chi cha là Tân ⇒ Bình Hòa: 1/2 (Điểm) Thiên can con Nhâm – địa chi mẹ  là Tân ⇒ Bình Hòa: 1/2 (Điểm) Bình giải về Cung mệnh: Cung con là Khôn – cung cha là Ly ⇒ Lục Sát (không tốt) : 0/2 (Điểm) Cung con là Khôn – cung mẹ là Ly ⇒ Phúc Đức (tốt) : 2/2 (Điểm) Bình giải về Mệnh: Mệnh con là Kim – Mệnh của bố Tân Mùi là Thổ ⇒Tương Sinh : 2/2 (Điểm) Mệnh con là Kim – Mệnh của mẹ Tân Mùi là Thổ ⇒ Tương Sinh: 2/2 (Điểm) Bình giải về Niên mệnh năm sinh: Niên mệnh năm sinh con là Thổ – Cha Hỏa⇒ Tương Sinh: 2/2 (Điểm) Niên mệnh năm sinh con là Thổ – Mẹ Kim ⇒ Tương Sinh: 2/2 (Điểm) ⇒ Kết Luận: Tổng 14/20 điểm: Chồng 1991 vợ 1991 sinh con năm 2022 là một năm tốt để sinh con.

Bố Mẹ Tuổi Bính Tý 1996 Sinh Con Năm 2022 Có Tốt Không?

Sinh con trai gái năm 2021 bé thuộc mệnh gì?

Bố mẹ sinh con năm 2021 sẽ là nămTân Sửu, cung mệnh Nam là Cấn Thổ, nữ là Đoài Kim, người sinh năm 2021 là mệnh Mộc. Cung mệnh của các bé sinh năm 2021 tuổi Kỷ Hơi: Cung KHÔN – Trực ĐỊNH – Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) – Khắc SA TRUNG KIM – Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) – Xương CON HEO, Tướng tinh CON GẤU.

+ Năm sinh dương lịch: 2021 – Năm sinh âm lịch:Tân Sửu

+ Quẻ mệnh: Cấn ( Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh.

+ Mệnh ngũ hành: Bích Thượng Thổ (tức mệnh Mộc- Gỗ đồng bằng)

+ Cung Mệnh: Cung Ly Hỏa thuộc Đông Tứ mệnh.

+ Hướng tốt: Hướng Đông Nam- Thiên y (Gặp thiên thời được che chở). Hướng Bắc- Diên niên (Mọi sự ổn định). Hướng Đông- Sinh khí (Phúc lộc vẹn toàn). Hướng Nam- Phục vị (Được sự giúp đỡ)

+ Hướng xấu: Hướng Tây- Ngũ qui (Gặp tai hoạ). Hướng Tây Nam- Lục sát (Nhà có sát khí). Hướng Tây Bắc- Hoạ hại (Nhà có hung khí). Hướng Đông Bắc- Tuyệt mệnh( Chết chóc)

+ Người mệnh mộc hợp với tuổi nào, mệnh nào nhất? Màu sắc hợp: Màu xanh lục, xanh da trời,… thuộc hành Mộc (tương sinh- tốt). Các màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc hành Hỏa (tương vượng- tốt).

+ Màu sắc kỵ: Màu xanh biển sẫm, đen, xám, thuộc hành Thủy (Tương khắc- xấu), Con số hợp tuổi: 3, 4, 9.

Nếu bạn sinh bé gái tuổiTân Sửu 2021:

+ Cung mệnh bé gái sinh năm 2021: Năm sinh dương lịch: 2021 – Năm sinh âm lịch:Tân Sửu.

+ Quẻ mệnh: Đoài ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh – Ngũ hành: Gỗ đồng bằng (Bình địa Mộc)

+ Con số hợp (hàng đơn vị): Mệnh cung Kim (Đoài) : Nên dùng số 6, 7, 8

+ Màu sắc: Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành Hỏa , khắc phá mệnh cung hành Kim, xấu.

+ Hướng tốt: Tây Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn, Đông Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định, Tây – Phục vị : Được sự giúp đỡ, Tây Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .

+ Hướng xấu: Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí . Đông – Tuyệt mệnh : Chết chóc . Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ . Đông Nam – Lục sát : Nhà có sát khí .

Bố mẹ tuổi Bính Tý 1996 sinh con năm 2021 có tốt không?

+ Về Mệnh: Mệnh Cha Dương Thủy, Mệnh Con Âm Mộc: Tương sinh. Mệnh Mẹ Dương Thủy, Mệnh Con Âm Mộc: Tương sinh.

+ Về Thiên can: Thiên can Cha Bính, Thiên can Con Kỷ: Bình. Thiên can Mẹ Bính, Thiên can Con Kỷ: Bình.

+ Về Địa chi: Địa chi Cha Tý, Địa chi Con Hợi: Bình. Địa chi Mẹ Tý, Địa chi Con Hợi: Bình.

+ Về Cung: Cung Cha Tốn, Cung Con Cấn: Tuyệt mệnh (không tốt). Cung Mẹ Khôn, Cung Con Cấn: Sinh khí (tốt).

+ Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh Cha Mộc, Thiên mệnh năm sinh Con Thổ: Tương khắc. Thiên mệnh năm sinh Mẹ Thổ, Thiên mệnh năm sinh Con Thổ: Bình.

Kết luận xem tuổi sinh con năm 2021 tuổi vợ chồng thì năm 2021 bạn có thể sinh bé trai gái được, mặc dù không thực sự tốt.

Cập nhật thông tin chi tiết về Từ Năm 2022 Đến 2022, Tuổi Bính Tý Sinh Con Năm Nào Hợp? trên website Thanhlongicc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!